Deklarationer Löneadministration

Löneadministration

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Hur administrationen för företagets löner ser ut beror på vilken bransch man tillhör och vilka avtal man följer, något som kan upplevas väldigt komplicerat.

Vi erbjuder full service inom löneadministration, men hjälp från vår auktoriserade lönekonsult. Vilka tjänster Ni behöver hjälp med beror såklart på företagets storlek och bransch och Ni väljer själva vilka delar Ni önskar hjälp med.

Vi kan hjälpa Er med följande:

Månatlig löneberäkning, Bilförmånsberäkning, Semesterberäkning, Semesterskuldsberäkning, Arbetsgivardeklarationer, Årsavstämningar, Kontrolluppgifter, Statistik, Arbetsgivarintyg, Anställningsavtal, Rapportering till företag och myndigheter.

Vad är löneadministration?

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att rätt lön betalas ut till rätt person och i rätt tid samt att skatt och arbetsgivaravgifter redovisas och betalas till skatteverket varje månad.

Löneadministrationen styrs först och främst genom lagar så som till exempel semesterlagen, sjuklönelagen, föräldraledighetslagen och arbetstidslagen.

Därefter skiljer sig lönehanteringen för olika företag och branscher beroende på kollektivavtal, företagspolicys och anställningsavtal.

Vilka tjänster inom lön kan vi erbjuda dig och ditt företag?

Vi erbjuder full service inom löneadministration så som:

  • Månatlig löneberäkning
  • Bilförmånsberäkning
  • Semesterberäkning och semesterskuldsberäkning
  • Arbetsgivardeklarationer på individnivå
  • Årsavstämningar
  • Kontrolluppgifter för till exempel utdelning och hyresersättning
  • Statistik
  • Arbetsgivarintyg
  • Anställningsavtal
  • Rapportering till företag och myndigheter.

Du kan känna dig trygg i att du följer lagen om hantering av personuppgifter (GDPR, General Data Protection Regulation) då vi distribuerar alla lönespecifikationer och övrig känslig information på ett säkert sätt.


Klicka i denna ruta för godkänna och skicka.

Kontakta oss idag!

Ser Exacto AB
Västra Rydsvägen 142
196 31 Kungsängen

+46 (0) 8 581 65 800
info@exacto.se