Deklarationer

Deklarationer

En deklaration är de uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skatteverket en gång om året för att de skall kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige skall betala eller få tillbaka.

Efter att vi sammanställt årsbokslutet och årsredovisningen hjälper vi Er med de uppgifter som skall lämnas till skatteverket i bolagets eller Er egen inkomstdeklaration. Vi upprättar även eventuella bilagor.

Vad gör man i en deklaration?

I en deklaration sammanställer man uppgifter om inkomster och avdrag för den skattskyldige. Både fysiska och juridiska personer ska lämna en deklaration till skatteverket en gång om året. Utifrån deklarationen fastställer skatteverket den skattskyldiges slutskatt. Har du under året betalt preliminärskatt räknas den av från slutskatten och du får ett besked huruvida du ska betala mer skatt så kallad restskatt eller om du får pengar tillbaka i form av skatteåterbäring.

Efter att vi sammanställt årsbokslutet och årsredovisningen hjälper vi Er med bolagets inkomstdeklaration och uppgifter som skall lämnas till skatteverket. Vi kan även hjälpa er med att upprätta eventuella bilagor.


Klicka i denna ruta för godkänna och skicka.

Kontakta oss idag!

Ser Exacto AB
Västra Rydsvägen 142
196 31 Kungsängen

+46 (0) 8 581 65 800
info@exacto.se