Årsredovisning

Vi hjälper hela vägen med er årsredovisning!

Årsredovisning

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de krav som ställs med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa tilläggsupplysningar i form av noter. Förutom en årsredovisning hjälper vi Er att upprätta fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.

Vilka omfattas av årsredovisningslagen?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa handelsbolag samt bokföringsskyldiga stiftelser är alla bolagsformer som omfattas av årsredovisningslagen.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de tre övergripande riktlinjer som årsredovisningslagen har det vill säga att årsredovisningen ska:

  • vara överskådlig
  • ge en rättvisande bild
  • följa god redovisningssed

 

Förutom upprättande av årsredovisning hjälper vi Er med fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.

Vad är årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Årsredovisningslagen, 1995:1554 reglerar hur en årsredovisning ska upprättas och offentliggöras. En årsredovisning skall alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar blad annat i form av noter.

Vi arbetar digitalt!

Vi arbetar i moderna digitala system som till exempel Fortnox och Capego. Informationen lagras i molnet och kunderna kan med det välja om dem önskar tillgång till systemen för att själva kunna följa med i ekonomin.

Vi hjälper till med det mesta som rör ett företags ekonomi. Vi välkomnar små och medelstora förtag liksom enmansföretag till oss för ett möte där vi tillsammans hittar en lösning som tillgodoser allas behov.

Vi arbetar självklart även i andra system. Har kunderna något specifikt önskemål eller krav på system så ordnar vi det. Vi har även möjlighet att arbeta på plats hos kunden om det är något som önskas.

Önskar ni läsa mer om våra andra tjänster klicka på någon nedan.

Tänster som Bokslut, bokföring, årsredovisning, deklarationer och lönehantering