Bokslut

Vi gör fullständiga bokslut och hjälper dig gärna!

Tjänster som Bokslut

Bokslut

Att göra bokslut handlar om att sammanställa och avsluta den löpande bokföringen för en period. Årsbokslut gör alltid efter att ett räkenskapsår avslutats, men vi kan även hjälpa till med periodbokslut, tex kvartals- eller halvårsbokslut.

Vi gör fullständiga bokslut med bilagor och specifikationer till samtliga balanskonton, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner samt avstämningar av samtliga balans- och resultatkonton.

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut ska visa hur det har gått för verksamheten under den aktuella perioden och visa ställningen vid periodens slut.

Till samtliga balanskonton ska bilagor och specifikationer upprättas. Vid upprättande av ett bokslut är det viktigt att kostnader och intäkter är bokförda på perioden det avser, så kallade periodiseringar. Om företaget har inventarier upptagna i sin balansräkning ska avskrivningar göras enligt någon av de två olika reglerna, huvudregeln eller kompletteringsregeln.

Bokslutsdispositioner,
vad är det?

Bokslutsdispositioner har inte något samband med årets affärshändelser utan görs i bokslutsarbetet för att tex utjämna det skattemässiga resultatet genom avsättning till periodiseringsfond.

Samtliga balanskonton går igenom för att se att bolagets tillgångar och skulder är rätt värderade.

Vi gör fullständiga bokslut och hjälper dig gärna!

Vi arbetar digitalt!

Vi arbetar i moderna digitala system som till exempel Fortnox och Capego. Informationen lagras i molnet och kunderna kan med det välja om dem önskar tillgång till systemen för att själva kunna följa med i ekonomin.

Vi hjälper till med det mesta som rör ett företags ekonomi. Vi välkomnar små och medelstora förtag liksom enmansföretag till oss för ett möte där vi tillsammans hittar en lösning som tillgodoser allas behov.

Vi arbetar självklart även i andra system. Har kunderna något specifikt önskemål eller krav på system så ordnar vi det. Vi har även möjlighet att arbeta på plats hos kunden om det är något som önskas.

Önskar ni läsa mer om våra andra tjänster klicka på någon nedan.

Tänster som Bokslut, bokföring, årsredovisning, deklarationer och lönehantering