DSCF9257_web

Löneadministration

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Hur administrationen för företagets löner ser ut beror på vilken bransch man tillhör och vilka avtal man följer, något som kan upplevas väldigt komplicerat.

Vi erbjuder full service inom löneadministration, men hjälp från vår auktoriserade lönekonsult. Vilka tjänster Ni behöver hjälp med beror såklart på företagets storlek och bransch och Ni väljer själva vilka delar Ni önskar hjälp med.

Vi kan hjälpa Er med följande:

Månatlig löneberäkning, Bilförmånsberäkning, Semesterberäkning, Semesterskuldsberäkning, Arbetsgivardeklarationer, Årsavstämningar, Kontrolluppgifter, Statistik, Arbetsgivarintyg, Anställningsavtal, Rapportering till företag och myndigheter.