IMG_2413

Bokslut

Att göra bokslut handlar om att sammanställa och avsluta den löpande bokföringen för en period. Årsbokslut gör alltid efter att ett räkenskapsår avslutats, men vi kan även hjälpa till med periodbokslut, tex kvartals- eller halvårsbokslut.

Vi gör fullständiga bokslut med bilagor och specifikationer till samtliga balanskonton, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner samt avstämningar av samtliga balans- och resultatkonton.