DSCF0890_web

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de krav som ställs med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa tilläggsupplysningar i form av noter. Förutom en årsredovisning hjälper vi Er att upprätta fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.