Årsredovisning

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de krav som ställs med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa tilläggsupplysningar i form av noter. Förutom en årsredovisning hjälper vi Er att upprätta fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.

Vad är årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Årsredovisningslagen, 1995:1554 reglerar hur en årsredovisning ska upprättas och offentliggöras. En årsredovisning skall alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar blad annat i form av noter.

Vilka omfattas av årsredovisningslagen?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa handelsbolag samt bokföringsskyldiga stiftelser är alla bolagsformer som omfattas av årsredovisningslagen.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de tre övergripande riktlinjer som årsredovisningslagen har det vill säga att årsredovisningen ska:

  • vara överskådlig
  • ge en rättvisande bild
  • följa god redovisningssed

Förutom upprättande av årsredovisning hjälper vi Er med fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.


Klicka i denna ruta för godkänna och skicka.

Kontakta oss idag!

Ser Exacto AB
Västra Rydsvägen 142
196 31 Kungsängen

+46 (0) 8 581 65 800
info@exacto.se