_345676

Bokföring

Bokföring innebär insamling av finansiell information för ett företag, något många företagare kan tycka kännas betungande. Så, medan Ni arbetar med det Ni brinner för arbetar vi med det vi brinner för nämligen bokföring och redovisning.

Vi erbjuder full service inom bokföring och redovisning, men självklart väljer Ni de tjänster från vårt utbud som Ni önskar få hjälp med, det som passar för just Ert företag helt enkelt.

Vi kan hjälpa Er med följande:

Löpande bokföring, Fakturering, Påminnelsehantering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Leverantörsbetalningar, Skattedeklaration för moms, Upprättande av anläggningsregister, Periodiseringar, Avstämningar, Balans- och Resultatrapporter.

IMG_2413

Bokslut

Att göra bokslut handlar om att sammanställa och avsluta den löpande bokföringen för en period. Årsbokslut gör alltid efter att ett räkenskapsår avslutats, men vi kan även hjälpa till med periodbokslut, tex kvartals- eller halvårsbokslut.

Vi gör fullständiga bokslut med bilagor och specifikationer till samtliga balanskonton, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner samt avstämningar av samtliga balans- och resultatkonton.

DSCF0890_web

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Vi hjälper Er att upprätta en årsredovisning efter de krav som ställs med förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och vissa tilläggsupplysningar i form av noter. Förutom en årsredovisning hjälper vi Er att upprätta fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll. När dessa handlingar sedan är undertecknade av Er ser vi till att de skickas till Bolagsverket.

DSCF9258_web

Deklarationer

En deklaration är de uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skatteverket en gång om året för att de skall kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige skall betala eller få tillbaka.

Efter att vi sammanställt årsbokslutet och årsredovisningen hjälper vi Er med de uppgifter som skall lämnas till skatteverket i bolagets eller Er egen inkomstdeklaration. Vi upprättar även eventuella bilagor.

DSCF9257_web

Löneadministration

Lön är ersättning som betalas för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete. Hur administrationen för företagets löner ser ut beror på vilken bransch man tillhör och vilka avtal man följer, något som kan upplevas väldigt komplicerat.

Vi erbjuder full service inom löneadministration, men hjälp från vår auktoriserade lönekonsult. Vilka tjänster Ni behöver hjälp med beror såklart på företagets storlek och bransch och Ni väljer själva vilka delar Ni önskar hjälp med.

Vi kan hjälpa Er med följande:

Månatlig löneberäkning, Bilförmånsberäkning, Semesterberäkning, Semesterskuldsberäkning, Arbetsgivardeklarationer, Årsavstämningar, Kontrolluppgifter, Statistik, Arbetsgivarintyg, Anställningsavtal, Rapportering till företag och myndigheter.